Category: Phần mềm hữu ích- Softwares
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:

Phần mềm xử lý ảnh nhiễu xạ điện tử (SAD) từ hiển vi điện tử xuyên (TEM)

Information
Created 2016-11-11
Changed
Version
Size 22.39 MB
System
Downloads 110

Bản phần mềm Portable (FastStone Capture 8.4) sử dụng để capture màn hình thành file ảnh hoặc file movie định dạng wmv.

Mật khẩu giải nén file: chimco.net

Information
Created 2016-11-15
Changed 2016-11-15
Version
Size 3.76 MB
System
Downloads 101

Facebook Login